ZARZĄDZENIE NR 13/2022
Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 27 grudnia 2022 roku.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za świadczenie usług naprawy pomp i regeneracji silników
elektrycznych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

pdfKLKNIJ I POBIERZ ZARZĄDZENIE W WESJI PDF

pdfKLIKNIJ I POBIERZ CENNIK REMONTU POMP I REGENERACJI SILNIKÓW - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 13

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 27 grudnia 2021 roku.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za świadczenie usług naprawy pomp i regeneracji silników
elektrycznych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

pdfKLKNIJ I POBIERZ ZARZĄDZENIE W WESJI PDF

pdfKLIKNIJ I POBIERZ CENNIK REMONTU POMP I REGENERACJI SILNIKÓW - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10