Dane ogólne o sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowniach ścieków
Gminna sieć kanalizacji rozdzielczej w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ma łączną długość 161,10 km. W skład systemu odbioru ścieków wchodzi również 98 przepompowni sieciowych oraz 11 lokalnych przepompowni ścieków.

W najbliższym czasie do eksploatacji dla GZK oddana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wrony, Wrony Nowe, Guty, Bogacko, Kamionki, Fuleda, Doba, Kalinowo, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Wola Bogaczkowska oraz Wilkasy-Zalesie. W skład nowych sieci wchodzi 26 nowych sieciowych przepompowni ścieków.

Dane ogólne o sieci wodociągowej oraz stacjach uzdatniania wody
Na terenie gminy Giżycko GZK Sp. z. o.o. posiada 211,70 km sieci wodociągowej. Eksploatacja bieżąca sieci polega głównie na okresowym płukaniu rurociągów w celu usunięcia nagromadzonych związków żelaza i manganu oraz innych osadów odkładających się na ściankach rurociągów. W celu zapewnienia dostawy wody na potrzeby mieszkańców gminy Giżycko pracują cztery stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Wilkasy, Sterławki Średnie, Zielony Gaj i Upałty Małe. Stacje te do produkcji wody wykorzystują zasoby wód podziemnych.

Część gminy zaopatrywana jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, są to miejscowości: Antonowo, Pierkunowo, Gajewo, Bystry, Sulimy oraz część Grajwa.

 


 

Konserwatorzy obsługujący SUW oraz sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

 1. SUW  Wilkasy – tel. 608 337 625
  (Wilkasy, Wilkasy-Zalesie, Wronka, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Gorazdowo, Bogaczewo, Kozin)

 2. SUW Sterławki Średnie - tel.  604 240 984
  (Piękna Góra, Wrony, Wrony Nowe, Guty, Bogacko, Kamionki, Doba, Kalinowo, Sterławki Małe, Sterławki Średnie)

 3. SUW Zielony Gaj – tel. 608 337 966
  (część Gajewa: ul. Żółta, Zachodnia, Świderska, Świdry, Spytkowo, Zielony Gaj, Sołdany, Nowe Sołdany, Pieczonki, Kożuchy Małe)

 4. SUW Upałty Małe – tel. 604 241 036
  (Kruklin, Upałty Małe, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kąp, część Grajwa)

 5. SUW z PWIK Giżycko – tel. 608 337 876
  (Gajewo, Antonowo, Pierkunowo, Bystry, Sulimy, część Grajwa).

 

Świadczymy następujące usługi wodno-kanalizacyjne
– odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) – usługę wykonujemy przy użyciu przyczepy asenizacyjnej o pojemności 6,7 m3,
– wykonywanie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej.