Oferty pracy aktualne

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, Bystry 1 H, ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK FIZYCZNY W DZIALE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pdfpobierz wersję pdf

Wymagania podstawowe od kandydatów:

 1. Wykształcenie zawodowe w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, budownictwa wodnego lub inne pokrewne.
  • co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z wykonawstwem sieci wodno - kanalizacyjnej.
 2. Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.


Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Rzetelność, terminowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa i konserwacja sieci wodociągowo–kanalizacyjnych.
 2. Usuwanie awarii na sieci wodociągowo–kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków.
 3. Prace wykonawcze i budowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowo–kanalizacyjnych.
 4. Praca wiąże się z koniecznością przebywania w terenie i pracą fizyczną.


Kompletne oferty należy składać:

 1. osobiście w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, Bystry 1H - pokój nr 10,
 2. przesłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 8 września 2021 r. do godz. 12 00

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Życiorys (CV)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z wymaganym wykształceniem

Dodatkowych informacji można uzyskać u Kierownik działu wod.– kan.
Katarzyna Borkowska nr tel. 536 875 395 .

Prezes
Krzysztof Skrzypczyk

OGŁOSZENIE O PRACY

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, Bystry 1 H, ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWCA Z UPRAWNIENIAMI KATEGORII D
pdfpobierz wersję pdf

Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie zawodowe lub średnie - minimum 5 letni staż pracy w zawodzie
 2. Uprawnienia – prawo jazdy kategorii D z aktualnym świadectwem kwalifikacji, karta kierowcy
 3. Niekaralność
 4. Znajomości topografii miasta i gminy Giżycko

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole
 2. Rzetelność, terminowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca na stanowisku - Kierowca
 2. Miejsce wykonywania pracy – GZK Sp. z o. o. - teren Miasta i Gminy Giżycko
 3. Zakres zadań:
 • bezpieczny przewóz pasażerów,
 • prowadzenie autobusu zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalonym rozkładem jazdy,
 • prawidłowa eksploatacja autobusu, dbanie o powierzone mienie,
 • dbania o pozytywny wizerunek firmy.

Praca we wszystkie dni tygodnia oraz niedziele i święta.

Kompletne oferty należy składać:

 1. osobiście w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, Bystry 1H - pokój nr 10,
 2. przesłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 12 00

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Życiorys (CV)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z wymaganym wykształceniem

Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Tomasza Kogut pod nr tel. 519 463 816.

Prezes
/-/ Krzysztof Skrzypczyk

 


 

 

OGŁOSZENIE

Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o , 11-500 Giżycko, Bystry 1 H

ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA W DZIALE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pdfpobierz wersję pdf

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pełny zakres prac technicznych i administracyjnych w dziale wodo-kanalizacyjnym, z zakresu zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Giżycko.
 2. Praca wiąże się z koniecznością przebywania w terenie i bezpośrednia odpowiedzialnością za prace prowadzone na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, budownictwa wodnego lub inne pokrewne:
  • co najmniej 2- letni staż pracy w firmie o podobnym profilu działalności lub
 2. Wykształcenie średnie techniczne co najmniej 3- letni staż na stanowisku z zakresem zadań w obszarze wodociągi i kanalizacja.
 3. Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym: praca w systemie operacyjnym WINDOWS, obsługa aplikacji biurowych, tj. Microsoft Office (Excel – arkusz kalkulacyjny), mile widziane czytanie plików AUTO CAD.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B,

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych.
 2. Dyspozycyjność i odporność na stres.
 3. Komunikatywność.

Oferujemy:

 1. Umowa na czas określony 12 m-cy, przedłużona - na czas nieokreślony


Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • list motywacyjny, CV
 • Oświadczenie o kwalifikacjach potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.
  Prosimy o podanie w CV klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 nr 101,poz2926)


Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie od 4 do 11 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00:

 1. Osobiście w siedziba spółki: GZK Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko - pokój nr 10
 2. Pocztą zwykłą na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko
 3. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 87 429 94 80 w. 22.