Oferty pracy aktualne

 

Gminny  Zakład  Komunalny  Sp. z o. o.,  11-500 Giżycko,  Bystry 1 H,
ogłasza nabór na  stanowisko

ELEKTROMECHANIK

Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie zawodowe mechaniczne i/lub elektromechaniczne - minimum 3 letni staż pracy w zawodzie.
 2. Znajomość diagnostyki elektroniki samochodowej.

Wymagania dodatkowe

 1. Samodzielna, sprawna i rzetelna naprawa pojazdów,
 2. Diagnozowanie i wykrywanie usterek,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Prawo jazdy kategorii B,
 5. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca na stanowisku – Elektromechanik.
 2. Miejsce wykonywania pracy – warsztat GZK Sp. z o. o.
 3. Zakres zadań – obsługa mechaniczna i naprawa pojazdów spółki.

Kompletne oferty należy składać:

 1. osobiście w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, Bystry 1H - pokój nr 10,
 2. przesłać pocztą na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, Bystry 1H.

w terminie do 24 marzec  2023 r. do godz. 12 00 

 Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z wymaganym wykształceniem.

Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Piotr Dowgiałło pod nr tel. 609 029 534.

Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko

 

Gminny  Zakład  Komunalny  Sp. z o. o.,  11-500 Giżycko,  Bystry 1 H,
ogłasza nabór na  stanowisko

Mechanik

Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie min. zawodowe mechaniczne - minimum 3 letni staż pracy w zawodzie.

Wymagania dodatkowe

 1. Samodzielna, sprawna i rzetelna naprawa pojazdów,
 2. Diagnozowanie i wykrywanie usterek,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Prawo jazdy kategorii B,
 5. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca na stanowisku - Mechanik .
 2. Miejsce wykonywania pracy – warsztat GZK Sp. z o. o.
 3. Zakres zadań – obsługa mechaniczna i naprawa pojazdów spółki.

Kompletne oferty należy składać:

 1. osobiście w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, Bystry 1H - pokój nr 10,
 2. przesłać pocztą na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, Bystry 1H.

w terminie do 24 marzec  2023 r. do godz. 12 00 

 Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z wymaganym wykształceniem.

Dodatkowych informacji można uzyskać u Pana Piotr Dowgiałło pod nr tel. 609 029 534.

Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko

Ogloszenie Specjalista wod kan 15 11 2022

Ogloszenie o prace Kierowca Kat D 7 10 2022