Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., z siedzibą w BYSTRY 1H, 11-500 Giżycko, tel. 87 429-94-80, dalej jako ADO.
 2. ADO powołał inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się poprzez adres korespondencyjny: 11-500 Giżycko, BYSTRY 1H, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
 4. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:
  • w celu prowadzenia działalności gospodarczej ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
 5. Dane mogą być ujawniane następujących odbiorcom:
  • upoważnionym przez ADO pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne (np. firmy świadczące usługi pocztowe, informatyczne),
  • za pomocą zdalnego pulpitu wgląd do danych ma firma będąca autorem oprogramowania do obsługi bazy danych klientów ADO
   1. firma ORJO Robert Olech ul. Staszica 32/3 11-500 Giżycko,
  • poza wymienionymi, nie planuje się udostępniania danych innym odbiorcom, chyba że wpłynie prawnie uzasadniony wniosek.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą:
  • przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej;
  • przetwarzane przez ADO w celu, na który uzyskał zgodę – przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania tej zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od ADO dostępu do własnych danych oraz ich sprostowania.
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo „do bycia zapomnianym” po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych ADO jest wymogiem umowy oświadczenie usług. Nie podanie danych może uniemożliwić obsługę Pana/Pani interesów i może skutkować jej zaprzestaniem.
 12. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 13. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.