Podstawę prawną działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. stanowią:

 1. Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony przez notariusza Józefę Tomaszewską-Czerwonkę w Kancelarii Notarialnej w Giżycku przy ulicy Warszawskiej 24/2 w dniu 21 grudnia 2011 roku. Rep A nr 8831/2011
 2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy (Sygn.OL.VIII NS-REJ.KRS/016899/11/743) z dnia 02.01.2012 r. o wpisie Spółki Gminny Zakład Komunalny, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Handlowego pod numerem KRS: 0000406620
 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 281364299 wydane w dniu 05.01.2012 r. przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Olsztynie
 4. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP: 8451981926 wydana w dniu 22.12.2011 r. przez Urząd Skarbowy w Giżycku

pdfRegulamin Organizacyjny GZK217.96 KB
pdfSchemat Organizacyjny GZK77.98 KB

Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • roboty związane z budową inżynierii wodnej,
 • roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i klimatyzacyjnych,
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 • naprawa pomp i regeneracja silników elektrycznych.

Organy spółki:

Zgromadzenie wspólników- Gmina Giżycko reprezentowana przez Wójta Gminy Giżycko Marka Jasudowicza.

Zarząd jednoosobowy

 1. Katarzyna Sojko – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza :

 1. Barbara Sosnowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Barbara Wojtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
 3. Karol Kirson - Członek Rady Nadzorczej