Gmina Giżycko posiada około 260 kilometrów dróg o nawierzchni żwirowej oraz 42 km o nawierzchni bitumicznej.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. zajmuje się ich bieżącym, całorocznym utrzymaniem.

Do zadań Sekcji Drogowej należy:

  • wykonywanie remontów bieżących dróg i innego mienia komunalnego,
  • wykonywanie prac zleconych Spółce,
  • wykonywanie prac instalacyjnych na mieniu komunalnym,
  • utrzymanie, budowa chodników i placów na terenie Gminy,
  • prowadzenie i zarządzanie zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Gminy,
  • wycinka i prześwietlanie koron drzew w pasie drogowym,
  • utrzymanie czystości na terenie Gminy Giżycko.