Przetarg nieograniczony DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH nr postępowania Dz.U./S S13 19/01/2022 28768-2022-PL (Nr wew. GZK/ZP/1/2022):

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/563751

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c0960987-7922-11ec-beb3-a2bfa38226ab