Archiwum - zamówienia publiczne

pdfOgłoszenie o przetargu pisemnym na sezonową dzierżawę części nieruchomości na terenie Campingu Bystry z przeznaczeniem pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię w formie food trucka.138.90 KB14/04/2022, 08:12

 

pdfOgłoszenie o przetargu - poddzierżawa parceli nr 36219.67 KB28/03/2022, 11:54

pdfMapa do przetargu - poddzierżawa parceli nr 36173.99 KB28/03/2022, 11:54

Wynajem sprzętu ciężkiego wraz z obsługą operatora lub bez obsługi operatora do realizacji robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. oraz pracach inwestycyjnych i awariach w dziale wodno-kanalizacyjnym na terenie Gminy Giżycko w 2022 r. (GZK/ZO/1/2022)

https://platformazakupowa.pl/transakcja/591557

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług transportowych materiałów sypkich do naprawy nawierzchni dróg gminnych
i inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz wywóz materiałów zbędnych z terenów realizowanych inwestycji spółki.

Linki:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000056297%2F01

https://platformazakupowa.pl/transakcja/573494

Tytuł przetargu:
Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do naprawy nawierzchni dróg gminnych i inwestycji wodno-kanalizacyjnych spółki

Linki do zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000056122%2F01

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/573428