UWAGA: Odbiorcy usług chcący skorzystać z informacji telefonicznej na temat swojego indywidualnego konta klienta zobowiązani są do zapoznania się z następującym oświadczeniem (pobierz), wypełnienia i dostarczenia go osobiście lub za pośrednictwem poczty do GZK Sp. z o.o.