OGŁOSZENIE

Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o , 11-500 Giżycko, Bystry 1 H

ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA W DZIALE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
pdfpobierz wersję pdf

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pełny zakres prac technicznych i administracyjnych w dziale wodo-kanalizacyjnym, z zakresu zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Giżycko.
 2. Praca wiąże się z koniecznością przebywania w terenie i bezpośrednia odpowiedzialnością za prace prowadzone na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, budownictwa wodnego lub inne pokrewne:
  • co najmniej 2- letni staż pracy w firmie o podobnym profilu działalności lub
 2. Wykształcenie średnie techniczne co najmniej 3- letni staż na stanowisku z zakresem zadań w obszarze wodociągi i kanalizacja.
 3. Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym: praca w systemie operacyjnym WINDOWS, obsługa aplikacji biurowych, tj. Microsoft Office (Excel – arkusz kalkulacyjny), mile widziane czytanie plików AUTO CAD.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B,

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych.
 2. Dyspozycyjność i odporność na stres.
 3. Komunikatywność.

Oferujemy:

 1. Umowa na czas określony 12 m-cy, przedłużona - na czas nieokreślony


Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • list motywacyjny, CV
 • Oświadczenie o kwalifikacjach potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.
  Prosimy o podanie w CV klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 nr 101,poz2926)


Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie od 4 do 11 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00:

 1. Osobiście w siedziba spółki: GZK Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko - pokój nr 10
 2. Pocztą zwykłą na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko
 3. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 87 429 94 80 w. 22.