Całkowity koszt projektu wyniesie 1 242 899,95 zł. (brutto) i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej, jak również z własnych środków beneficjenta. W ramach Projektu zaplanowano:

 1. Sporządzenie studium wykonalności
 2. Remont 30 szt. studni na sieci kan. sanitarnej w Sulimach
 3. Remont 5 szt. przepompowni wraz z wymianą pomp, orurowania i monitoringiem
 4. Wymiana 6 szt. pomp w trzech przepompowniach
 5. Zakup maszyny ciśnieniowej do udrażniania kanalizacji z zestawem inspekcyjnym

Dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych (4 szt.)

Wszystkie działania w ramach Projektu będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do końca października 2019 roku.

Wartość projektu:

 •  brutto: 1 242 899,95 mln złotych;
 •  netto:  1 010 487,76 mln złotych;

w tym:

 •  dotacja z UE: 858 914,59  złotych;
 •  środki własne:  383 985,32 złotych;

Realizacja projektu wynika z fatalnego stanu sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Giżycko. Dodatkowo w gminie występuje niedobór stopnia skanalizowania. Niewystarczający stopień skanalizowania obszaru powoduje zagrożenie zanieczyszczenia wód zrzutami ścieków na nieskanalizowanych terenach. Aktualnie prowadzona gospodarka w tym zakresie opiera się na systemie szamb przydomowych, z których ścieki wywożone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni w miejscowości Bystrym. Uciążliwością dla mieszkańców są odory z szamb przydomowych oraz konieczność stałej kontroli poziomu ścieków. Dlatego też, zarówno jakość, jak i stopień zaspokajania potrzeb beneficjentów są niewystarczające i wymagają rozbudowy istniejącej infrastruktury sieci kanalizacyjnej.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, Aglomeracja Giżycko charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania. W Mieście Giżycko dostęp do bieżącej wody ma 28 772 osoby, co stanowi 97,6% ogółu mieszkańców. W miejscowościach objętych projektem z Gminy Giżycko do sieci wodociągowej podłączonych jest 7 419 osób, co daje stopień zwodociągowania na poziome 99,5%, w miejscowościach Gminy Kruklanki – 1 690 mieszkańców (czyli 98,6% ludności), natomiast na terenie miejscowości objętych Aglomeracją z Gminy Miłki – 2 467 osób, co stanowi niemal 70,2% mieszkańców.

Większe niedobory ilościowe dotyczą zaopatrzenia w sieć kanalizacyjną. W Mieście Giżycko do sieci podłączonych jest 28 133 mieszkańców, czyli łącznie 95,4% ogółu ludności. Na obszarze miejscowości wchodzących w skład Aglomeracji z Gminy Giżycko w system kanalizacyjny zaopatrzonych jest 5 323 osoby (71,4% ludności), na terenie miejscowości z Gminy Kruklanki – 1 067 mieszkańców, co daje wskaźnik skanalizowania na poziomie 62,3%, natomiast w miejscowościach Gminy Miłki – 46,4% ludności, czyli 1 630 osób.

Ponadto, na terenie Aglomeracji Giżycko wiele odcinków sieci wodociągowej, jaki kanalizacyjnej jest w fatalnym stanie technicznym, co powoduje liczne awarie i przerwy w dostarczaniu wody, jak również problemy z odbiorem nieczystości od mieszkańców
i przedsiębiorstw funkcjonujących na omawianym terenie. W złym stanie technicznym jest również kanalizacja deszczowa funkcjonująca na terenie Aglomeracji. Głównymi problemami zidentyfikowanymi są:

 • fatalny stan techniczny oraz nietypowe i przestarzałe wykonanie, średnice, umiejscowienie, technologia rur, co powoduje trudności związane z naprawą i modernizacją tego systemu;
 • słaby stan stacji uzdatniania wody;
 • brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilku miejscowościach gminy Giżycko.

Wnioskodawca obsługuje ponad 16o km sieci kanalizacyjne i nie dysponuje sprzętem do udrażniania kanalizacji. W tym zakresie korzysta z usług innych firm. Jest to o tyle uciążliwe, że dostępne usługi nie są wykonywane w trudnych terenowo warunkach (problem z dojazdem oraz wydłużony czas reakcji). Przewidziany do zakupu wóz jest pozbawiony tej wady. Przedsiębiorstwo dysponuje jedynie wozem asenizacyjnym, który jest wykorzystywany również do udrażniania kanalizacji ale jego możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone. Zaplanowane uzbrojenie wozu w kamerę pozwoli na ustalenie powodu niedrożności kanalizacji.


W celu zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.