KOMUNIKAT!

Dziękujemy wszystkim Odbiorcom usług za uwzględnienie i zastosowanie się do naszej prośby w sprawie rezygnacji z bezpośredniego sposobu załatwiania spraw w GZK Sp. z o.o. W ten sposób wszyscy wspólnie walczymy z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w naszym najbliższym środowisku, co jest wyrazem wielkiej odpowiedzialności za nasze wspólne zdrowie i życie.

Jesteśmy wdzięczni, że nasze starania spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem z Państwa strony i w znaczący sposób nie wpłynęły na ilość i jakość załatwianych spraw.

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie i dobre słowo, w tak trudnym dla nas wszystkich okresie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich Odbiorców o podawanie odczytów wodomierzy telefonicznie Konserwatorom Sieci (do czasu odwołania ogólnopolskiej kwarantanny). Pozwoli nam to nie tylko utrzymać stabilną sytuację w firmie, ale przede wszystkim uchroni Państwa przed niezależnym od Zakładu zastojem w odczytach i rozliczeniach.

Prosimy o zastosowanie się do naszych próśb i podawanie rzeczywistych stanów liczników we wskazanych okresach rozliczeniowych. W przypadku braku odczytu zakład traktując sytuację jako wyjątkową, której nie można było przewidzieć, rozliczy odbiorcę biorąc do rozliczenia poprzednie rzeczywiste zużycie.

Konserwatorzy obsługujący SUW oraz sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

 1. SUW Wilkasy- tel. 608 337-625
  Wilkasy, Wilkasy-Zalesie, Wronka, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Gorazdowo, Bogaczewo, Kozin.
 2. SUW Sterławki Średnie – tel. 604 240-984
  Piękna Góra, Wrony, Wrony Nowe, Guty, Bogacko, Kamionki, Doba, Kalinowo, Sterławki Małe, Sterławki Średnie.
 3. SUW Zielony Gaj – tel. 608 337-966
  część Gajewa – ul. Zachodnia, Żółta i Świderska, Świdry, Spytkowo, Zielony Gaj, Sołdany, Nowe Sołdany, Pieczonki, Kożuchy Małe.
 4. SUW Upałty Małe –tel. 604 241-036
  Kruklin, Upałty Małe, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kąp, część Grajwa.
 5. Woda PWiK Giżycko – tel. 608 337-876
  Gajewo, Antonowo, Pierkunowo, Bystry, Sulimy, część Grajwa.

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o.
Bogusława Ciborowska