Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zawiadamia,
iż w związku z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody Zielony Gaj
w dniu 09 lutego (czwartek) 2023 r.
w godzinach od 10.00 do 14.00
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Gajewo, ul. Zachodnia, Żółta, Świderska
oraz:
Świdry, Spytkowo, Zielony Gaj, Sołdany, Nowe Sołdany,
Pieczonki, Kożuchy Małe, Sulimy Kolonie

Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zawiadamia,
iż w związku z awarią sieci wodociągowej w m. Siedliska

w dniu dzisiejszym (tj. 06.02.2023r.) nastąpi

przerwa w dostawie wody
w miejscowościach
Grajwo, Kąp, Upałty.

Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 29 grudzień 2022 roku.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za świadczenie usług wynajmu sprzętem i autobusów
przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

pdfKLKNIJ I POBIERZ ZARZĄDZENIE W WESJI PDF

pdfKLIKNIJ I POBIERZ CENNIK USŁUG DODATKOWYCH - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 16

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
zawiadamia, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej

 

27 października (czwartek) 2022 roku.
w godzinach od 8.00 do 13.00

 

nastąpi przerwa w dostawie wody
w miejscowości:

 

Gajewo
ul. Konwaliowa i Akacjowa

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
zawiadamia, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej

 

26 października (środa) 2022 roku.
w godzinach od 9.00 do 13.00

 

nastąpi przerwa w dostawie wody
w miejscowościach:

 

Szczybały Giżyckie, Gorazdowo, Strzelce,
Wola Bogaczkowska, Bogaczewo, Kozin

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu
/-/ Katarzyna Sojko