ZARZĄDZENIE NR 12/2022
Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 20 grudzień 2022 roku.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za świadczenie usług warsztatowych
przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

pdfKLKNIJ I POBIERZ ZARZĄDZENIE W WESJI PDF

pdfKLIKNIJ I POBIERZ CENNIK USŁUG WARSZTATOWYCH - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 12