Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od 02.01.2023 r. wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy kursowania autobusów komunikacji regularnej z miejscowości Wilkasy do Bystrego o godz. 06:25 i 14:10. Kursy zostają wydłużone do miejscowości Grajwo:

• Wilkasy – Grajwo – godz. 06:25 oraz 14.10
• Grajwo – Wilkasy - godz. 07:03 oraz 14.48

Kursy będą wykonywane w dni powszednie

UWAGA:
Informacja na temat ROZKŁADU JAZDY dostępna jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej www.gzkbystry.pl, oraz pod
nr telefonu 87 429 94 80 wew. 24

Prezes Zarządu GZK Sp. z o. o.
/-/ Katarzyna Sojko