ZARZĄDZENIE NR 11/2019
Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 31 grudzień 2019 roku.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za świadczenie usług wynajmu sprzętem i autobusów
przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

pdfKLKNIJ I POBIERZ ZARZĄDZENIE W WESJI PDF

pdfKLIKNIJ I POBIERZ CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU I AUTOBUSÓW - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 11