Od 23 lipca 2020r. powraca ODPŁATNOŚĆ za bilety w komunikacji autobusowej miejsko-gminnej.

Pan Burmistrz Miasta Giżycka, tłumacząc trudną sytuacją finansową Miasta, wnioskował o zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji autobusowej. Realizując prośbę, zrezygnowano z kursów po godzinie 18.00, zlikwidowano linię nr 25 oraz kursy w weekendy, z wyjątkiem dojazdu do cmentarza.

Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz złożył wniosek o zmniejszenie wysokości dopłaty Miasta do utrzymania komunikacji zbiorowej do poziomu 320 000 zł (w 2019r. dopłata wynosiła około 800 000 zł). Gminny Zakład Komunalny w Bystrym przesłał propozycję dalszej redukcji linii autobusowych, która uwzględniała poziom możliwości finansowych Miasta Giżycka.

Pomimo znacznego zmniejszenia kosztów funkcjonowania komunikacji autobusowej do wnioskowanego poziomu, 30 czerwca Pan Burmistrz złożył WYPOWIEDZENIE porozumienia o wspólnej realizacji transportu zbiorowego, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Radni Gminy Giżycko podjęli uchwałę o powrocie do odpłatności za korzystanie z komunikacji autobusowej.

 

Ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i opłaty bagażowe

  1. Ceny biletów za jednorazowe przewozy osób środkami gminnej komunikacji zbiorowej

   Obszar strefy   Rodzaj biletu
   za przewóz 1 osoby
   Cena biletu 
     strefa I  bilet pełny  4,00 zł
    bilet ulgowy  2,00 zł
     strefa II  bilet pełny  6,00 zł
    bilet ulgowy  3,00 zł


  2. Ceny biletów miesięcznych za przewozy osób środkami gminnej komunikacji zbiorowej

   Obszar strefy   Rodzaj biletu
   za przewóz 1 osoby
   Cena biletu 
     strefa I  bilet pełny  150,00 zł
    bilet ulgowy  75,00 zł
     strefa II  bilet pełny  180,00 zł
    bilet ulgowy  90,00 zł


  3. Opłaty bagażowe za przewozy środkami gminnej komunikacji zbiorowej

   Obszar strefy   Rodzaj biletu
   za przewóz jednorazowy
   Cena biletu 

   strefa I
   i
   strefa II

    bagaż o wymiarach ponad
   0,7m x 0,7m x 0,5m
    0,50 zł / szt
    rower  0,50 zł / szt
    kot lub pies
   lub inne zwierzę domowe
    0,50 zł / szt


Granice stref:

 1. Strefa I – odległość 5 km w linii prostej od siedziby Urzędu Gminy Giżycko (obejmująca miejscowości: Giżycko, Wilkasy, Piękna Góra, Pierkunowo, Gajewo, Sulimy, Bystry, Antonowo, Grajwo, Spytkowo),
 2. Strefa II – od granicy strefy I do granicy Gminy Giżycko.

 

pdfZobacz komunikat w wersji pdf

pdfUchwała w sprawie ulg i zwolnień