Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od 6 lutego 2023 r.
ulegają zmianie godziny odjazdów autobusów komunikacji regularnej na trasie:

Giżycko – Wilkasy – Kozin z godz. 13:02 na godz. 13:48
oraz
Giżycko – Wilkasy – Doba z godz. 13:02 na godz. 13:48

UWAGA :
Informacja na temat ROZKŁADU JAZDY dostępna jest na przystankach autobusowych,
na stronie internetowej www.gzkbystry.pl, oraz pod nr telefonu 87 429 94 80 wew. 24
Za utrudnienia przepraszamy.


Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o.
/-/ Katarzyna Sojko

 
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od 01.02.2023 r.
wprowadza istotne zmiany w rozkładzie jazdy kursowania autobusów linie nr 25 i 30.

Autobusy komunikacji regularnej będą wykonywały kursy (linia 25)
w dni powszednie o godz. 09:15 i 11:00.
Kurs o godz. 12:40 zostaje zawieszony.

Na linii nr 30 będą wykonywane kursy o godz. 11:00 i 12:40
tylko w soboty.
Kursy wykonywane w niedziele zostają zawieszone.

UWAGA:
Informacja na temat ROZKŁADU JAZDY dostępna jest na przystankach autobusowych,
na stronie internetowej www.gzkbystry.pl, oraz pod nr telefonu 87 429 94 80 wew. 24

Prezes Zarządu GZK Sp. z o. o.
/-/ Katarzyna Sojko

ZARZĄDZENIE NR 11/2022
Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 19 grudzień 2022 roku.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za świadczenie usług wynajmu sprzętem i autobusów
przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

pdfKLKNIJ I POBIERZ ZARZĄDZENIE W WESJI PDF

pdfKLIKNIJ I POBIERZ CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU I AUTOBUSÓW - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 11

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od 02.01.2023 r. wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy kursowania autobusów komunikacji regularnej z miejscowości Wilkasy do Bystrego o godz. 06:25 i 14:10. Kursy zostają wydłużone do miejscowości Grajwo:

• Wilkasy – Grajwo – godz. 06:25 oraz 14.10
• Grajwo – Wilkasy - godz. 07:03 oraz 14.48

Kursy będą wykonywane w dni powszednie

UWAGA:
Informacja na temat ROZKŁADU JAZDY dostępna jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej www.gzkbystry.pl, oraz pod
nr telefonu 87 429 94 80 wew. 24

Prezes Zarządu GZK Sp. z o. o.
/-/ Katarzyna Sojko

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od dnia

16 grudnia 2022 roku

przywraca funkcjonowanie przystanku autobusowego na ulicy

aleja 1 Maja

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy autobusów.

Informacja dotycząca rozkładu jazdy dostępna jest na przystankach autobusowych
oraz pod nr telefonu 87 429 94 80 wew. 24

Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o.
Katarzyna Sojko