Gminny  Zakład  Komunalny  Spółka z o.o , 11-500 Giżycko,  Bystry 1 H
ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA  W DZIALE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prace techniczne i administracyjne w dziale wod-kan w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) na terenie Gminy Giżycko.
 2. Praca wiąże się z koniecznością przebywania w terenie i bezpośrednią odpowiedzialnością za prace prowadzone na sieci wod-kan.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: inżynierii sanitarnej, gospodarki wodno- ściekowej, budownictwa wodnego lub inne pokrewne.
  • co najmniej roczny staż pracy  w zakładzie o podobnym profilu działalności.
 1. Lub wykształcenie średnie techniczne co najmniej roczny staż na  stanowisku z zakresem zadań w obszarze wodociągów  i kanalizacji.
 2. Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym: praca w systemie operacyjnym WINDOWS, obsługa aplikacji biurowych, tj. Microsoft Office, (Word, Excel) , mile widziane czytanie plików AUTO CAD.
 3. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania pożądane :

 1. Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych.
 2. Dyspozycyjność i odporność na stres.
 3. Komunikatywność.

Oferujemy :

 1. Umowa na okres 6 m-cy z przedłużeniem na czas określony lub nieokreślony.
 2. Wynagrodzenie stałe w wysokości od 4.300,00 zł do 4.900,00 zł zasadnicze + dodatek za wysługę lat.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. CV oraz List motywacyjny,
 2. Oświadczenie o kwalifikacjach potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.

Prosimy o podanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 nr 101,poz2926)”.

   

Kompletne oferty należy składać:

 1. w zamkniętych kopertach w GZK Sp. z o.o., pokój nr 10
 2. lub przesłać pocztą na adres: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H,  11-500  Giżycko
 3. lub przesłać pocztą na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., 87 429 94 80 wew. 20 lub 25.

 

Oferta ważna  do 30 października 2023r. godz. 10 00.    
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
Informujemy, że Spółka będzie kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami na stanowisko pracy.
Pozostałe CV i podania złożone w formie elektronicznie czy pisemnej są natychmiast po weryfikacji usuwane zgodnie z wymogami RODO.  

 

Prezes Zarządu

/-/ Katarzyna Sojko