ZARZĄDZENIE NR 6/2020
Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym
z dnia 7 lipca 2020 roku.

w sprawie: ustalenia cennika opłat za świadczenie usług „Campingu Bystry"
przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

pdfKLKNIJ I POBIERZ ZARZĄDZENIE W WESJI PDF

pdfKLIKNIJ I POBIERZ CENNIK USŁUG CAMPINGU BYSTRY - ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 6