Aktualne - zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH nr postępowania Dz.U./S S202 19/10/2022 574077-2022-PL (Nr wew. GZK/ZP/4/2022):

https://platformazakupowa.pl/transakcja/678558

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6618a128-4fad-11ed-9171-f6b7c7d59353