Przetarg nieograniczony DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH nr postępowania Dz.U./S S200 17/10/2023 628574-2023-PL (Nr wew. GZK/ZP/4/2022):

https://platformazakupowa.pl/transakcja/833228

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628574-2023:PDF:PL:HTML

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-44c014d0-6cc5-11ee-9aa3-96d3b4440790