Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanych pojazdów typu ciągnik i samochód ciężarowy:

Platforma zakupowa:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/718324

E-zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dafabe-1b39-68fd-5388-470010ac1bfd

Ted Europa:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38860-2023:PDF:PL:HTML